Disclaimer

Alle op deze website vertoonde aanbiedingen zijn geplaatst door of namens de partijen welke de aanbiedingen doen. Alle vragen en opmerkingen betreffende deze aanbiedingen dient u te richten aan de desbetreffende aanbieder, van wie de gegevens onder het tabblad ‘info’ te vinden zijn.

Met uw bezoek aan en gebruik van deze website confirmeert u zich aan de stelling dat slechts de aanbieder van enige aanbieding geheel en al verantwoordelijk is voor de inhoud van de aanbieding, het verwerken van binnenkomende orders en betalingen en het tijdig uitleveren van de aanbiedingen.

Schades, waaronder begrepen doch niet beperkt tot materiƫle en immateriƫle schades, voortvloeiend uit enige tussen u en een aanbieder te doene of gedane zaak zijn daar waar het de afwikkeling daarvan en de aansprakelijkheid daarvoor betreft een zaak tussen u en de aanbieder, onder vrijwaring van onze website en enige aan haar gelieerde partij of natuurlijk persoon in de meest ruime zin des woords.

Onder afwijzing van al het meerdere en overige beperken onze aansprakelijkheden zich tot die welke wij jegens de op onze website adverterende partijen hebben.

Indien u zich niet in het in deze disclaimer gestelde kunt vinden verzoeken wij u deze website te verlaten en er verder geen gebruik van te maken.